วิธีการปูกระเบื้องโบราณ

วิธีการปูกระเบื้องโบราณ

กระเบื้องโบราณควรปูด้วยช่างที่มีฝีมือและชำนาญงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการปูกระเบื้องโบราณเริ่มจากการทำความสะอาดกระเบื้องดูความเรียบร้อยของแผ่นกระเบื้องว่าไม่มีการแตกร้าวหรือสีที่ผิดเพี้ยนไปจากกันและเตรียมพื้นที่ๆจะใช้ปูกระเบื้องให้เรียบร้อย เตรียมให้พร้อมทั้งพื้นที่และกระเบื้อง

วิธีการปูกระเบื้องโบราณ

วิธีการปูกระเบื้องโบราณ

เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ดูให้อุปกรณ์นั้นๆมีประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหากอุปกรณ์นั้นๆชำรุดหรือเสียหายควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที เมื่อเตรียมอุปกรณ์ พื้นที่ๆจะปูกระเบื้องโบราณ และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของกระเบื้องโบราณเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการปูกนระเบื้องโบราณนั้นแตกต่างจากการปูกระเบื้องทั่วๆไปนั่นคือ เริ่มปูโดยการปูชิดผนังจากด้านในค่อยๆปูออกมาด้านนอก โดยวัดระดับให้เสมอ หรือเท่ากันตลอดพื้นที่โดยปูให้ลวดลายของกระเบื้องให้สอดคล้องกันตลอดจนเต็มเนื้อที่ เพื่อให้ได้ลวดลายโบราณตามที่ต้องการ สำหรับการเลือกใช้ปูนกาวสำหรับปูกระเบื้องหรือเลือกใช้ปูนทรายในการปูก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการนั้นๆ ซึ่งทั้งปูนทรายและปูนกาวถ้าจะเลือกนำมาใช้ปูกระเบื้องโบราณก็จะได้ประสิทธิภาพที่ต่างกันด้วย

วิธีการปูกระเบื้องโบราณ

วิธีการปูกระเบื้องโบราณ

เมื่อทำการปูกระเบื้องโบราณจนเต็มพื้นที่การใช้งานแล้ว ควรทิ้งไว้ ประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อให้พื้นกระเบื้องแห้ง ต่อไปเป็นขั้นตอนของการยาแนว โดยเริ่มจากการผสมยาแนวให้พอเหมาะกับพื้นที่ๆจะใช้ และยาแนวโดยการปาดเนื้อยาแนวลงบนร่องระหว่างแผ่นกระเบื้อง ซึ่งจะมีความห่างระหว่างกันอยู่ที่ประมาณ 3 มม. ปาดเนื้อยาแนวลงในร่องยาแนวให้เต็มพื้นที่และเช็ดทำความสะอาดบริเวณแผ่นกระเบื้องที่เปื้อนยาแนวก่อนที่กาวยาแนวจะแห้ง แนะนำให้ใช้ผ้าที่เปียกหมาดๆเช็ดออก และเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง

วิธีการปูกระเบื้องโบราณที่กล่าวโดยคร่าวๆในข้างต้นนั้น มีจุดสำคัญอยู่ที่การเชื่อต่อลวดลายระหว่างแผ่นกระเบื้องให้สอดคล้องกันเพื่อให้ได้ความสวยงาม ตามที่เจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการต้องการ

4,939 total views, 1 views today